ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโกรกพระ

วัน ศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโกรกพระ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา และกำชับสถานศึกษาในกำกับดำเนินการตามมาตรการป้องกันเหตุ โดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นหลัก พร้อมเยี่ยมชมการรื้ออาคารเรียน โดยมีนายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ และ นางเจนจิรา ชมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พาเยี่ยมชมโรงเรียน ณ โรงเรียนโกรกพระ