ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบเงินช่วยเหลือ นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประสบอุทกภัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ผู้บริหารโรงเรียน และคณะคุณครู ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เด็กชายวิศรุต โพธิ์เงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 42/3 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ประสบอุทกภัย เนื่องจากฝนตกอย่างหนักและต่อเนื่องตลอดทั้งคืน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ทำให้ไม่สามารถเก็บข้าวของขึ้นที่สูงได้ทัน เครื่องใช้สาธารณูปโภค เครื่องใช้ในบ้านเสียหายทั้งหมด เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น