ประกาศผลการตัดสิน คัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ 2 Best of the Best การนำเสนอปากเปล่า Oral Presentation