ประกาศ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะครูชำนาญการและมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษและได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลัก ว9/2564