การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม  “ร่มงิ้วเกมส์ 2566”

วันอังคาร​ ที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เป็นประธานการเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม  “ร่มงิ้วเกมส์ 2566”   โดยมี ดร.ชรินรัตน์  แผงดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กล่าวคำรายงานวัตถุประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี และความเสียสละ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และเพื่อใช้การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการต้านภัยจากยาเสพติด ณ สนามกีฬา โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม