ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยและห้องสอบ ในส่วนของภาค คความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา