พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

วันเสาร์​ ที่ 1 กรกฎาคม2566 เวลา 09.00 น.  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลึ จังหวัดนครสวรรค์ วัตถุประสงค์ เพื่อระดมทุนจัางครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, คอมพิวเตอร์ และดนตรี และเพื่อระดมทุนพัฒนาการศึกษาด้านต่าง ๆ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ณ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์