ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางประภาพร มั่นพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์  และคณะคุณครู ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์  เด็กชายชยพล พลคิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่มีเลขที่บ้าน หมู่บ้านหนองคูใหญ่ ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี