ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวังบ่อวิทยา 

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวธัญญาภรณ์ นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา  และคณะคุณครู ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวังบ่อวิทยา เด็กหญิงสิริยากรผ่องศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บ้านเลขที่ 49/3 หมู่ที่ 6 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์