ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวังบ่อวิทยา

วันอังคาร​ ที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 11.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวังบ่อวิทยา พร้อมเยี่ยมชมอาคารสถานที่ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีนางสาวธัญญลักษณ์ นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา พร้อมด้วยนางสาวจารุวรรณ ทองนิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา นำพาเยี่ยมชม ณ โรงเรียนวังบ่อวิทยา