ประชุมสัมมนาผู้แทนเครือข่ายสมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส.

วันอังคาร​ ที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมสัมมนาผู้แทนเครือข่ายสมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส. ประจำพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ โดย นายสาโรจน์ เพ็งชะอุ่ม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และ การบรรยายเรื่องการบริหารงาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. โดย นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์