การประชุมประสานการทำงานร่วมกัน เรื่องการเบิกจ่าย หน่วยเบิก เพื่อวางแผนการดำเนินการทำงานร่วมกัน ระหว่าง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

วันจันทร์​ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมประชุมประสานการทำงานร่วมกัน เรื่องการเบิกจ่าย หน่วยเบิก เพื่อวางแผนการดำเนินการทำงานร่วมกัน ระหว่าง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โดยมี นายกนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท