สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566 และ วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 การสอบภาค ก และ ภาค ข โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันฯ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และคณะกรรมการฯ กำกับติดตามให้ดำเนินการสอบแข่งขันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายบุญชอบ โตคำ ประธาน อ.ก.ค.ศ. พร้อมด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมสังเกตการณ์และตรวจเยี่ยมสนามสอบ มีผู้มีสิทธิสอบจำนวน 904 ราย โดยมีผู้เข้าสอบมาจำนวน 888 ราย ในการสอบครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกำหนด โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ณ สนามสอบโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/11CSCqHXWwyItjpaC30WdCBuwH_ln9N8Q?usp=sharing

วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566