สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายบุญเลื่องลือ รอดมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม และคณะคุณครู ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม เด็กชายบุณพจน์ อินทรศักดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่บ้านเลขที่ 5/3 หมู่ที่ 2 ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์