การประชุมการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประธานการประชุมการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2566 ณ  ห้องประชุมบ้านร่มเย็น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์