สพม.นครสวรรค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.เชียงราย

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และนายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ได้มีการนำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา งานวิชาการ นโยบายและแผน พร้อมเรื่องความปลอดภัย ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์