การประชุมขับเคลื่อนดำเนินงานของกลุ่มพื้นที่ การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 (พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์)

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมขับเคลื่อนดำเนินงานของกลุ่มพื้นที่ การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 (พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์) ในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม