การประชุม การรายงานประเด็นข้อราชการจาก ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม การรายงานประเด็นข้อราชการจาก ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์