ต้อนรับบุคลากรใหม่ นายทศิน ทุเรียนทอง ตำแหน่ง พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน2566 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นางนันทนา อุ่นทิวากร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมต้อนรับบุคลากรใหม่ นายทศิน ทุเรียนทอง ตำแหน่ง พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี และคณะมาจาก วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์