ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินงาน ผ่านระบบ VDO Conference

วัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินงาน ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมมอบนโยบายเร่งด่วนและข้อราชการ มีการมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่ และมอบนโยบาย ข้อราชการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องทำงานรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์