ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระบางวิทยา เยี่ยมชมการต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียน พร้อมกิจกรรมหน้าเสาธงและเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา

วัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน2566 เวลา 08.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระบางวิทยา เยี่ยมชมการต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียน พร้อมกิจกรรมหน้าเสาธงและเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา และกำชับสถานศึกษาในกำกับดำเนินการตามมาตรการป้องกันเหตุ โดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นหลัก ณ โรงเรียนพระบางวิทยา