ผอ.สพม.นว รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

วัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน2566 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังนโยบายในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและสาระสำคัญของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่าน Obec channel ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์