การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2566

วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2566 โดยก่อนประชุมมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ แจ้งข้อราชการเรื่อง Applications ThaiD และมีการแจ้งข้อราชการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และนายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

และในเวลา 13.00 น. ได้รับเกียรติจาก ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมนิทรรศการตัวแทนของแต่ละสหวิทยาเขต ในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและควมาปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้านความปลอดภัย” ในการประชุมครั้งนี้ได้ความอนุเคราะห์การจัดการประชุมโดยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นำโดย ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมภัทรเฉลิมราชย์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

ภาพจากกล้องเขต https://drive.google.com/drive/folders/1dvLYNE3tTVYYJGFDglnVP5snsLmqutc3

ภากจากกล้อง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ….รอสักครู่…..