สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์และศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566