การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบคัดเลือก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.45 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานในการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบคัดเลือก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน ๑ คน เข้าแข่งขันรอบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อให้ใด้ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๑๐ คน เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน ได้แก่ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จำนวนผู้เข้าแข่งขัน ทั้งสิ้น ๒๑ คน และขอแสดงความยินดีกับนางสาวชญาภักดิ์ คณานุรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าแข่งขันในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป