การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ 

วัน ศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครสวรรค์