การประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 โดยมี ดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (DOC) อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting