รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ไพศาล ประทุมชาติ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 นางสาวเพ็ญจรัส สิงห์ทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ และ นายสมเดช ดีทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม และ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา นำโดย นายวิศณุ พงษ์วิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา และ ว่าที่ร.ต.หญิงเบญจมาศ บรรเจิดพัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ในช่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ขับเคลื่อนนโยบายการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา