ตรวจเยี่ยม และ ชมอาคารเรียน ห้องเรียน ของโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยม และ ชมอาคารเรียน ห้องเรียน ของโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา โดยมีนายวิศณุ พงษ์วิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.หญิงเบญจมาศ บรรเจิดพัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำเยี่ยมชม ณ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา