ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและนำเงินไปมอบให้นักเรียนโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม เนื่องจากประสบเหตุวาตภัย

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม นำโดยนายนริศ ธรรมปรัชญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและนำเงินไปมอบให้นักเรียนโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม เด็กชายธนากร จันทร์พงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 อยู่บ้านเลขที่187 หมู่ที่ 10 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2,000 บาท เนื่องจากประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 พายุฝนพัดหลังคาบ้านของนักเรียนเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ทำให้นักเรียนไม่มีบ้านพักอาศัย เกิดภาวะความยากลำบาก และเพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น