ผลการคัดเลือกวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ 1 โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🎉 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
💌 ผลการคัดเลือกวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ 1

📇 โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566