พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา

วันเสาร์ ที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ณ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1y9Fbdau1EPD_fz3X7Hi3O5QE9IKJlnPd