สพม.นครสวรรค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อจำนงค์ ย่างกุ้ง บิดาของนางปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 19.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อจำนงค์ ย่างกุ้ง บิดาของนางปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ บ้านหนองไผ่ อ. โพทะเล จ.พิจิตร