การประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1

วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/14uUjkOMF49vjA4fbQWFflxqoNpKIMBli