การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน รอบสอง ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566

วัน พฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน รอบสอง ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/14k9xrUtjSpkh0dN9IW_cTPmlK_xAok91