กิจกรรมกีฬาวันวานสายสัมพันธ์สามัญศึกษา นครสวรรค์ ครั้งที่ 6

วัน พุธ ที่ 5 เมษายน 2566 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาวันวานสายสัมพันธ์สามัญศึกษา นครสวรรค์ ครั้งที่ 6 โดยมีขบวนพาเหรดนักกีฬาของสหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินท์ สหวิทยาเขตอัจฉราลัย สหวิทยาเขตตากฟ้าตาคลี สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน และ สหวิทยาเขตวิมานลอย พร้อมด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นักกีฬาผู้เชิญคบเพลิงวิ่งเข้าสู่สนามและจุดไฟกระถางคบเพลิง มีการแสดงเชียร์ของแต่ละสหวิทยาเขตและการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ VS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ณ สนามกีฬาโรงเรียนนครสวรรค์

ภาพถ่ายเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/14ObR1Nnnks-j0MMRFXWwO0FJ1vZENHT8