การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2566

วัน พุธ ที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมมอบนโยบายเร่งด่วนและข้อราชการ มีการมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่ และมอบนโยบาย ข้อราชการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล และ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์