สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นางสาวสรัญญา สาระไกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิต

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นางสาวสรัญญา สาระไกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิต เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ ครอบครัวของนักเรียนในเบื้องต้น