พิธีทอดผ้าป่ากองทุนพระราชทาน “กองทุนรัตนภัตต์” ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566 นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพระราชทาน “กองทุนรัตนภัตต์” ประจำปี 2566 ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์