การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วัน ศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา