การวิพากษ์หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน พฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการวิพากษ์หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีคณะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการวิพากษ์ และผลการเรียนรู้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา ณ ห้องประชุม นนทรี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์