โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ในการเข้ารับประเมินรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ในการเข้ารับประเมินรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ณ หอประชุมโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม