การประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปี 2566

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปี 2566 ผ่านห้องประชุมออนไลน์ GoogleMeeting