กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม “เปิดบ้านวิชาการ สืบสานการเรียนรู้ สู่ N.K.P. Symposium ” N.K.P. SMART FARMING

วัน ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม “เปิดบ้านวิชาการ สืบสานการเรียนรู้ สู่ N.K.P. Symposium ” N.K.P. SMART FARMING โดยมี ว่าที่ ร.ต. เบญจรงค์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กล่าวรายงานพร้อมพาเยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1SqYILl1LCLTIjQJvvzBP46wAsFfqz27P