นานมีบุ๊คชวนโรงเรียนสมัครเข้าร่วม โครงการนานมีบุ๊ครีดดิ้งคลับปีที่ 23