โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ต้อนรับ ผอ.สพม.นว การนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวิระดา แก่นกระโทก และนางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม มีการเยี่ยมชมอาคารและสถานที่ของโรงเรียนพร้อมติดตามนโยบายเร่งด่วน มาตรการป้องการสถานศึกษาปลอดภัย การจัดการเรียนการสอน และได้รับการต้อนรับจาก นายสังวร ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม