การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่1/2566 

วัน อังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่1/2566  โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  มอบนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการพร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566  มี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานการจัดการอบรมสัมมนา  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร