งานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม

วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษารองผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมงานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม