กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา

วัน ศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ และ ส.ต.ท. จง นาคตระกูล ณ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา