ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่และเยี่ยมชมการพักรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงอาหาร พร้อมให้กำลังใจครู นักเรียน โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.จิโรจ จิ๋วแหยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวอภิญญา ยอดนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม และคณะครู เป็นอย่างดี ณ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม